Bowers & Wilkins 700 Series S2 - Sự Lựa Chọn Tiêu Chuẩn Cho Không Gian Giải Trí

Khách Hàng

Đơn Vị Thi Công

Trương Nghĩa Audio

Giới Thiệu

Vốn là dòng sản phẩm tầm giữa của Bowers & Wilkins, 700 Series S2 luôn là sự lựa chọn tiêu chuẩn cho mọi không gian giải trí; nhờ thiết kế đơn giản, song được trang bị các công nghệ cao cấp từ Bowers & Wilkins.

Một Số Hình Ảnh Từ Dự Án

Các Sản Phẩm Trong Dự Án

702 s2-01
Bowers & Wilkins 702 S2
705 s2-01
Bowers & Wilkins 705 S2
htm71 s2-01
Bowers & Wilkins HTM71 S2

Tìm Kiếm Sản Phẩm

Vui lòng nhập thông tin và thương hiệu bạn muốn tìm kiếm trong hệ thống của Đông Thành – Hòa Phúc

Loại sản phẩm