Hệ Thống Xem Phim High-end Bowers & Wilkins và McIntosh

Đơn Vị Thi Công

Saigon HD

Giới Thiệu

Ấn tượng với rạp xem phim tại gia “đầu bảng” khi sử dụng hệ thống “full” McIntosh và Bowers & Wilkins dòng 800 Series D3.

Cảm ơn Saigon HD đã đồng hành và hợp tác cùng Đông Thành – Hoà Phúc!

Một Số Hình Ảnh Từ Dự Án

Các Sản Phẩm Trong Dự Án

mx123-02
McIntosh MX123 (A/V Processor)

Xuất Xứ: USA

mc611-01
McIntosh MC611 (Monoblock Power Amplifier)

Xuất Xứ: USA

mc255-02
McIntosh MC255 (5-channel Power Amplifier)

Xuất Xứ: USA

800 d3-03
Bowers & Wilkins 800 D3 (Loa Main)

Xuất Xứ: Anh Quốc

htm11 d3-02
Bowers & Wilkins HTM1 D3 (Loa Center)

Xuất Xứ: Anh Quốc

805 d3-03
Bowers & Wilkins 805 D3 (Loa Surround)

Xuất Xứ: Anh Quốc

Cập Nhật Tin Tức Từ
Đông Thành - Hòa Phúc

Đăng ký email để nhận các thông tin mới nhất từ Đông Thành – Hòa Phúc 

Tìm kiếm sản phẩm

Loại sản phẩm
Checkbox Filter - Product Type(Shop Page)