Hệ Thống Xem Phim High-end Bowers & Wilkins và McIntosh

Khách Hàng

Đơn Vị Thi Công

Saigon HD

Giới Thiệu

Ấn tượng với rạp xem phim tại gia “đầu bảng” khi sử dụng hệ thống “full” McIntosh và Bowers & Wilkins dòng 800 Series D3.

Cảm ơn Saigon HD đã đồng hành và hợp tác cùng Đông Thành – Hoà Phúc!

Một Số Hình Ảnh Từ Dự Án

Các Sản Phẩm Trong Dự Án

mx123-02
McIntosh MX123 (A/V Processor)

Xuất Xứ: USA

mc611-01
McIntosh MC611 (Monoblock Power Amplifier)

Xuất Xứ: USA

mc255-02
McIntosh MC255 (5-channel Power Amplifier)

Xuất Xứ: USA

800 d3-03
Bowers & Wilkins 800 D3 (Loa Main)

Xuất Xứ: Anh Quốc

htm11 d3-02
Bowers & Wilkins HTM1 D3 (Loa Center)

Xuất Xứ: Anh Quốc

805 d3-03
Bowers & Wilkins 805 D3 (Loa Surround)

Xuất Xứ: Anh Quốc

Tìm Kiếm Sản Phẩm

Vui lòng nhập thông tin và thương hiệu bạn muốn tìm kiếm trong hệ thống của Đông Thành – Hòa Phúc

Loại sản phẩm