Lắp Đặt Đầu Kim Koetsu Blue Lace cho Mâm High-end

Khách Hàng

Đơn Vị Thi Công

Mỹ Quân Audio

Giới Thiệu

Đầu kim tham chiếu Koetsu Blue Lace Platinum, sản xuất tại Nhật Bản, được lắp trên mâm đĩa than high-end tại nhà Khách Hàng.

Cảm ơn Mỹ Quân Audio đã đồng hành và hợp tác cùng Đông Thành – Hoà Phúc!

Một Số Hình Ảnh Từ Dự Án

Các Sản Phẩm Trong Dự Án

image-asset+(10)
Koetsu Blue Lace

Xuất Xứ: Nhật Bản

Tìm Kiếm Sản Phẩm

Vui lòng nhập thông tin và thương hiệu bạn muốn tìm kiếm trong hệ thống của Đông Thành – Hòa Phúc

Loại sản phẩm