Sonus Faber Amati Tradition Phối Ghép cùng McIntosh

Khách Hàng

Đơn Vị Thi Công

Nam Phú Audio

Giới Thiệu

Hệ thống phối ghép giữa Sonus Faber Amati Tradition và hệ thống ‘full’ McIntosh, bao gồm MCT450, Digital Preamplifier D1100 và MC462 Stereo Power Amplifier.

Một Số Hình Ảnh Từ Dự Án

Các Sản Phẩm Trong Dự Án

Amati Tradition-01
Sonus Faber Amati Tradition

Xuất Xứ: Vicenza, Italy

mc462-01
McIntosh MC462

Xuất Xứ: USA

Tìm Kiếm Sản Phẩm

Vui lòng nhập thông tin và thương hiệu bạn muốn tìm kiếm trong hệ thống của Đông Thành – Hòa Phúc

Loại sản phẩm