Wilson Audio Alexia Series 2 "Song Ca" Cùng Hệ Thống Audio Research & Esoteric Đầu Bảng

Khách Hàng

Đơn Vị Thi Công

Nam Phú Audio

Giới Thiệu

Wilson Audio Alexia Series 2 được lắp đặt cùng hệ thống pre-power Audio Research Reference 10 & Reference 750SEL đầu bảng. Đồng thời, bộ nguồn Esoteric Grandioso P1X và D1X 4 khối đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong hệ thống.

Một Số Hình Ảnh Từ Dự Án

Các Sản Phẩm Trong Dự Án

alexia series2-05
Wilson Audio Alexia Series 2

Xuất Xứ: USA

ref10-01
Audio Research Reference 10

Xuất Xứ: USA

750SEL-02
Audio Research Reference 750 SEL

Xuất Xứ: USA

p1x-01
Esoteric Grandioso P1X

Xuất Xứ: Nhật Bản

d1x_angled_black_background
Esoteric Grandioso D1X

Xuất Xứ: Nhật Bản

Tìm Kiếm Sản Phẩm

Vui lòng nhập thông tin và thương hiệu bạn muốn tìm kiếm trong hệ thống của Đông Thành – Hòa Phúc

Loại sản phẩm