Pro-Ject Record Puck

Pro-Ject Record Puck

Loại sản phẩm:

Giá tham khảo

1,980,000 đ
/ chiếc
Record Puck Brass: 2,680,000 đ / chiếc

Giới Thiệu Sản Phẩm

•   Tạ đĩa giúp ổn định hóa bề mặt đĩa khi xoay

•   Giúp tăng độ chi tiết và chính xác của âm nhạc

Các Sản Phẩm Khác Từ Thương Hiệu

Pro-Ject

Tìm Kiếm Sản Phẩm

Vui lòng nhập thông tin và thương hiệu bạn muốn tìm kiếm trong hệ thống của Đông Thành – Hòa Phúc

Loại sản phẩm